Klub Absolwenta WSTiE


Myślą przewodnią jest realizacja jednego z najistotniejszych elementów nowoczesnej gospodarki - transferu wiedzy do biznesu. Klub ma na celu inicjowanie przedsiębiorczości, organizowanie szkoleń, warsztatów branżowych i konferencji. Ponadto założono działania mające na celu integrację społeczności akademickiej.


Klub jest formą działalności którą prowadzi Akademickie Biuro Karier.


Akademickie Biuro Karier  tworzy i prowadzi bazę danych uczestników Klubu, stronę internetową Klubu, odpowiada za organizację działalności Klubu i zapewnia przepływ informacji. W realizacji tych zadań ABK współdziała z innymi jednostkami Uczelni.


Uczestnictwo w Klubie jest dobrowolne.


Uczestnictwo w Klubie jest bezpłatne.


Klub funkcjonuje na zasadach właściwych dla społeczności akademickiej, jest otwarty na wszelkie inicjatywy uczestników Klubu oraz zapewnia swobodę przepływu informacji, różnorodność podejmowanych przedsięwzięć i spontaniczność działania.


Program działania Klubu jest kształtowany z uwzględnieniem propozycji uczestników Klubu, w drodze wymiany informacji i uwag.


Główne narzędzie komunikacji dla uczestników Klubu stanowi niniejsza strona internetowa.


Uczestnicy Klubu mogą uczestniczyć w jego działalności w stopniu przez siebie wybranym.


Uczestnicy zainteresowani udziałem w realizacji poszczególnych projektów podejmowanych przez Klub zgłaszają swój akces do odpowiedniej grupy projektowej. Każda grupa ma swojego koordynatora. Grupa działa do czasu zrealizowania wyznaczonego celu.


Cele działania:


 • utrzymywanie i rozwijanie komunikacji pomiędzy WSTiE i jej absolwentami oraz studentami,
 • promocja Klubu oraz jego członków w środowiskach gospodarczych, nauki i administracji,
 • wspieranie i organizacja przedsięwzięć o charakterze społecznym, kulturalnym, naukowym, charytatywnym i rozrywkowym związanych ze środowiskiem WSTiE,
 • integracja środowiska absolwentów i studentów oraz kadry naukowej WSTiE
 • organizowanie współpracy absolwentów dla umocnienia ich pozycji zawodowej,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Klubu.Warunki uczestnictwa


Uczestnikami Klubu mogą być osoby, które w WSTiE uzyskały tytuł lub stopień:


 • licencjata,
 • magistra,Uczestnictwo w Klubie nabywa się poprzez wypełnienie i przesłanie elektronicznej deklaracji przystąpienia do Klubu.


(pobierz deklarację w formacie .doc) (pobierz deklarację w formacie .pdf)


Zarejestruj się w naszym Klubie -  będziesz na bieżąco otrzymywać informacje o najciekawszych inicjatywach, wydarzeniach i propozycjach Klubu Absolwenta WSTiE.


Uczestnicy Klubu są uprawnieni do otrzymania Karty Absolwenta, WSTiE upoważniającej do korzystania z Programu Rabatowego.

Szczegóły oferty Programu są dostępne w Akademickim Biurze Karier.


Klub swe cele będzie realizował poprzez: • organizowanie konferencji, wykładów, kursów, szkoleń, pokazów, wyjazdów krajowych i zagranicznych, spotkań okolicznościowych oraz czynnej rekreacji, jako ważnych czynników integracji środowiska akademickiego,
 • rozwijanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu nauk turystycznych, informatycznych społecznych,
 • prowadzenie doradztwa oraz szkoleń,
 • współpracę z innymi organizacjami i Klubami Absolwenta w kraju i zagranicą
 • organizowanie platformy wymiany doświadczeń zawodowych i świadczenia pomocy koleżeńskiej wśród członków Klubu,
 • inicjowanie i popieranie różnych form kontynuacji kształcenia absolwentów,
 • prowadzenie bazy danych absolwentów i studentów WSTiEInicjatywy


Klub Absolwenta zorganizuje wiele przedsięwzięć naukowych, szkoleniowych, integracyjnych i sportowych. m.in.: • „Festiwal Ludzi Aktywnych w Powiecie Suskim”
 • Turniej piłkarski „Absolwent WSTIE 2013”
 • „Międzynarodowe Zawody Narciarskie Amatorów WSTiE o puchar Rektora „
 • „Bal Absolwenta i Studenta WSTiE”
 • Bezpłatne szkolenie „Chiny - Państwo Środka”

 
 

KALENDARZ WYDARZEŃ

UWAGA PRZYPOMINAMY!


- rekrutacja w ramach programu Erasmus+ !!!!


Szczegóły u Koordynatora

tel: 660 015 673,

email: abk@wste.edu.plFACEBOOK - ERASMUS+


LUBIĘ TO!

 

FACEBOOK

ERASMUS + POLSKA

 

 

LUBIĘ TO!